Stadtmauer Xian. Daniel in seiner Lieblingspose. // City wall Xian. Daniel in his favourite pose.